CHURCH IN SYDHAVNEN

SYDHAVNS NYE MØDESPLADS

Kirkens placering og udformning gør den til et naturligt samlingssted for området. Kirkens unikke karakter og beliggenhed gør den også til en destination som lokker besøgende fra nær og fjern. Kirken tilbyder både et sted for ro og kontemplation samtidigt som det findes plads til et rigt udbud af aktiviteter for alle generationer.

HIMMELN SOM TAG

Tagfladens foldning skaber tre forskellige indvendige miljøer; den dob­belthøje indgangshallen i sydvest, de mere regulere arealerne for ad­ministration og kontor mod syd og fremfor alt det imponerende høje kirkerum mod nordøst. Tagfladen er bygningens kontakt til himlen og har en symbolsk vigtig rolle i kirken. I foyeren og kirkerummet er den direkte overbo himmelen og himmellyset bliver filtreret ind gennem forskellige ovenlys.

Tagfladens skulpturelle foldning forbinder symbolsk himmel og jord med sine skrå flader som tager fat i terræn og leder op til kirketårnets top. Kirk­ens tag bliver en destination og et nyt bymiljø i området. Taget skråning fremstår som en forlængelse af den bevægelse som starter allerede ved vandfladen med sine trætrapper hvor besøgende kan ankomme med båd. Ved ceremonier i kirkerummet kan tagets trappe bruges som del af den ceremonielle promenade ind og ud.

ANKOMSTEN

Da indgangshallen er formet som et L får den fat i tre af kirkens facad­er; bysiden mod vest, solsiden mod syd og vandsiden mod øst. Dette giver mange muligheder for ankomstsituationer som passer uanset års­tid og vejr. Primær entré og café er placeret mod vest (sydvest) da det sandsynligvis er den side hvor der naturligt passerer flest mennesker. Besøgeren går ind under den skrå tagflade hvor man indenfor mødes af en spændende foyer hvorfra man både kan få et kig op til kirkerummet samtidigt som man ser kulturrummet foran sig. Man får altså direkte en visuel smagsprøve af kirkens aktiviteter. Fra indgangshallen findes en skulpturel trappe som leder op til 1.sal og kirkerummet. Den skulpturelle trappen er udformet med integrerede siddepladser og kan bruges for samlinger eller uformelt ophold med kig til vandet.

KULTUREN OG MØDET MELLEM UDE OG INDE

Kulturrummets placering på entréplan muliggør at kirkens aktiviteter nemt

Som en glødende lygte står kirkerummet frem og markerer sig ud mod vandet. 6

kan flytte ud de varme dagene da de store glaspartier kan åbnes så at grænsen mellem ude og inde udviskes. Også en varm regnværsdag kan kulturrummet få kontakt med naturens kræfter og åbne op facaden. Det store kulturrummet kan nemt omdannes til to eller tre mindre rum hvor hvert rum stadigvæk har kontakt med vandet.

KIRKERUMMET

Kirkens mest særlige rum er også der hvor arkitekturen er mest særlig. Her er det højt til loftet i dobbelt bemærkning og rummet kan give ram­mer for alle mulige begivenheder. Kirkerummets udformning og volumen gør det til kirkens mest fleksible rum i forhold til at kunne skabe for­skellige stemninger eller samle størst antal mennesker. Det imponerende rummet egner sig både til rolige arrangementer, men også til festlige aktiviteter. Det generøse nordvendte vinduet lader rummet bade i lys og udsigt. Da kirkerummet er placeret på 1.sal kan vinduet til vandet gå hele vejen fra gulv til loft uden at få forstyrrelser udefra eller indsynsprob­lemer under følsomme ceremonier. For at kunne bruge rummets højde maksimalt er der skabt balkoner hele vejen rundt kirkerummet på 2. og 3. sals højde. Balkonerne giver mulighed for at samle et større publikum til arrangementer men giver også en mulighed at kunne komme helt tæt på udsigten i en anden højde. Balkonerne har yderligere den praktiske fordel med at lave vinduespudsning nemmere.

KIRKEN SOM ARBEJDSPLADS

Mod syd i kirkens mere regulært udformede del ligger præsteværelser og kontor. På 2.sal er administration og øvrige kontor placerede. Mod østfacaden ligger opholdsrummet med udsigt til vandet. Medarbejderne har en elevator og trappe som er forbeholdt deres brug så det er nemt at komme op og ned fra kirkerummet og kulturrummet.

KAPELLET PÅ TOPPEN

Der er skabt et ekstra areal på kirkens øverste etage (4.sal) som kan bru­ges på mange forskellige måder. Dette areal er direkte koblet til den store sydvendte tagterrasse hvor forskellige udendørs arrangementer kan hol­des. Det betyder at der er fuld tilgængelighed for alle via elevatoren op til den øverste etage og ud til tagterrassen. Rummet på toppen er et mere intimt rum som kan være godt til mindre helt uforstyrrede sammenkom­ster

Kirkerummet har en magnifik udsigt til vandet gennem det generøse vinduespartiet som lader nordlyset ind. Til venstre kan man ane koblingen til foyeren og trappen hvor for eksempel brudparret kan ankomme med båd og komme ind via udendørstrappen på taget.