1/6

Proč rekonstruovat

Tachovské náměstí prošlo po roce 1958 radikální změnou vedoucí k faktickému zániku volného prostranství důležitého pro nástup na Vítkov. Z náměstí se stalo nesourodé místo, které ztratilo svoje kouzlo a živý ruch v parteru  okolních budov. Tachovské náměstí bylo jakýmsi živým předělem mezi Žižkovem a Vítkovem. Naším cílem je tento život obnovit.

 

Celistvost je nutné obnovit

Jakékoliv zásahy by měly vést ke sjednocení celého náměstí a tak k navrácení prostorových i funkčních kvalit. Důležitá je obnova základní kompozice místa, a to Koněvovy ulice, Tachovského náměstí a zeleného masivu

Vítkova.

 

Prodloužení tunelu

K sjednocení vede možnost prodloužení karlínského tunelu blíže ke Koněvové  ulici. Tím se znovuvytvoří plocha náměstí a zároveň zpříjemní a prosvětlí vstup do tunelu. Vzniká tak místo dosavadní “jámy” brána do jiné pražské čtvrti - Karlína. Tato brána je jistou analogií již neexistující brány na Vítkov, kterou v našem návrhu graficky obnovujeme a znovu tak vymezujeme plochy bývalého Žižkovského náměstí.

Nad bránou vzniká rovný prostor, který je vyvýšený nad ulicí Koněvova a vytváří určité orientační místo - meeting point.

 

Ne dočasným variantám

Z našeho výzkumu náměstí jsme přesvědčeni, že není vhodné náměstí aktivovat pouze drobnými zásahy typu mobiliáře nebo výsatbou nové zeleně. Náměstí vyžaduje větší zásah vedoucí k vytvoření jednotné plochy sloužící k různorodým činnostem místních obyvatel a návštěvníků. Cílem by měl být přitažlivý prostor, který bude v lidech podněcovat chuť k pobytu v něm a k venkovním aktivitám. Zároveň se v něm bude snadné pohybovat a orientovat.

 

Výtvarné řešení

Zvolené kontury vycházejí ze snahy sjednotit celý prostor a zároveň reagovat na zajímavou topografickou gradaci, proměnu náměstí. Tato proměna vytváří několik rovných ploch. Kontury tato místa vyznačují a jsou tak součástí i určité orientace v prostoru. Tento jednoduchý grafický prvek ozvláštňuje plochu a vytváří soudobý názor na řešené uzemí.

 

Funkce - variabilita, bezpečnost

Navrhované řešení poskytuje variabilní prostor bez bariér a nebezbečných a těžko dostupných míst. Náměstí se stává přehledným a zároveň poskytuje místa klidnějšího charakteru, kde je možné pozorovat prostor před sebou jako z tribuny stadionu.

 

Na náměstí je možné provozovat například trhy, workshopy, promítání, výstavy, přednášky.

 

Materiály, zeleň, osvětlení

Hlavním materiálem je kvalitní asfalt. Moderní materiál, který se dobře tvaruje a po zatuhnutí je stabilní. Je možné ho barvit nebo na něj nanášet barvu.

Kontury jsou ze silničářské barvy, která je stálá a mírně plastická.

Beton použitý pro plastické kontury slouží hlavně k sezení, ležení. Jedna z možných variant je i použití speciálního betonu, který čistí ovzduší v okolí.

 

Na náměstí jsou umístěny odpočinkové zálivy zeleně, jejichž funkcí je poskytnout plynulý přechod do parku Vítkov.

 

Náměstí je osvětleno pomocí venkovních lampionů, které mohou měnit barevnou světelnost a intenzitu. Díky tomu je možné pracovat s charakterem a využitím prostoru.

Project name

Square in Prague

Location

Žižkov / Prague / CZ

Year

2014