1/6

Koncept Památníku Jana Palacha ve Všetatech vychází z jeho posledního dopisu, ve kterém se podepisuje jako Pochodeň č. 1. Tato výrazná symbolika světla a ohně, naděje a zkázy doplněnou o kontrast jemnosti Jana a brutalita jeho činu je hlavní inspirací pro tento projekt.

Vlastní dům JP vyjadřuje klid, jeho čistou duši a přirozenost. Forma ohně pak reprezentuje rozruch, dynamiku jeho dospívaní, energii, radikálnost a brutalitu v rámci pozdějšího sebeobětování.

 

01.Symbolická Část

Nová podoba památníku vzniká výtvarnou přeměnou stávajícího rodinného domu, ze kterého vychází oheň v podobě skořepiny, zažehnutá Pochodní č. 1.

Skořepina představuje odhalení - obětování se, zkázu. Tato forma ničí, narušuje a vytváří změnu v situaci v domě. Zároveň vytváří moderní architektonický otevřený prostor dělený v zásadě na vstupní - shromažďovací část, muzeum a meditační zahradu. Tato zmíněná otevřenost ve svém výrazu a obsahu souvisí mimořádnou sílou osobnosti i lidské oběti Jana Palacha a její přesah do budoucnosti.  Architektonické řešení je navrhováno tak, aby její výraz byl památník s dominantou bývalého domu JP a ne pouze rozšíření stávajícího RD

 

02.Edukační část

V nově vzniklé situaci vzniká edukační část věnovaná památce a odkazu Jana Palacha vlastně v epicentru ohně. Je přímo spojená s domem JP, tak aby co nejlépe mohla zprostředkovat zbylé odkazy dnes silně zdevastovaného Palachova domu. Forma ohně ( skořepina) v této části narušuje zdi původního domu a tak návštěvníkovi zprostředkovává autentické pohledy, které jsou symbolicky spjaty s Janem Palachem. V grafické části návrhu je  scénografický koncept symbolů - oken, kde by se návštěvník postupně seznamoval s životem, zázemím ve kterým vyrůstal - rodina a činem JP, tak i s určitými dochovanými detaily, fragmenty domu ( schody, okna, kliky, konstrukce domu, atd.). Tyto prvky budou doplněny o audio vizuální prezentaci (projekce světla, ohně), která dotváří charakter výstavných oken.

Součástí instalace je i vstupní prostor domu ( místnost 05.6), jakož to symbolický odchod JP. Zde je možné čerpat atmosféru symbolického prostoru v kontrastu s výhledem do okolí.

Předpokládá se částečná variabilita tohoto prostoru pro nejrůznější kulturní akce (Palachův týden, přednášky, výuka a bohoslužby). Možná provozní schéma jsou ukázaná v grafické příloze.  

Součástí prohlídky všech částí památníku bude možnost zapůjčení interaktivní techniky (ipad), pomocí které se návštěvník může dozvědět více informací o historii domu v kontextu s Všetaty. Původní a nový stav bude zanesen do 3d aplikace v níž bude možné interaktivně procházet celý památník, tak i jeho stav před rekonstrukcí. Možně je taky přiblížit návštěvníkům pochyby Jana Palacha po Všetatech (sokolovna, kino, nádraží)

Budova RD se svými úpravami slouží pro celoroční část Památníku, je vyhřívaná a prostor nově vytvořené výstavní dvorany je flexibilní i pro edukační potřeby návštěvníků.  Dispozice v RD je řešena jako dostatečné zázemí pro provozovatele a obsluhu návštěvníků. Provozní a architektonické řešení původního RD splňuje požadavky zadavatele na nízký celoroční provoz památníku .

 

KONTEMPLAČNÍ ČÁST

Vzniká šířením ohně od domu do jihozápadní části pozemku. Prostor je navržený pro přistup návštěvníkům 24 h denně. Tím se vytváří neobvyklý veřejný prostor s přímím spojením s palachovým domem díky otevřenému prostoru ve skořepině.

Památník tak funguje jako celek s dominantou palachova domu, se kterým zůstává návštěvník stale v kontaktu.

Koncept novostavby je navrhnut jako venkovní krytý prostor splňující požadavek další části expozice Památníku, podmínky odhlučněného prostředí pro větší počet návštěvníků, podmínky splňující intimitu meditačního prostoru či prostorů pro pořádání programu pro větší počet návštěvníků.

Novostavbu dále tvoří zpevněná dlážděná plocha pro bezbariérový pohyb návštěvníků, dále vlastní meditační prostor se svým výtvarným a zahradním řešením inspirovaný "zenovou zahradou" doplněnou o symbolickou lípu.

Ostatními navazujícími zahradními prostory zeleně a bezúdržbové navazující betonové úpravy cípu pozemku.

Dispozice novostavby dostatečně doplňuje požadované hygienické zázemí pro návštěvníky. V prostoru novostavby je další část expozice Památníku, která je užita jako audio interaktivní,se spodní projekce a komentářem na plochu-střechu novostavby. Tato část expozice je provozně řešena jako veřejný prostor bez nároku na velkou údržbu a bezpečnost.

 

V prostoru novostavby je další část expozice Památníku, která je užita jako audio interaktivní projekce činu a doby Jana Palacha na plochy-střechy novostavby a hlasový komentář. Projekce bude probíhat ve třech hlavních tematických celcích, které se budou prolínat jak spojeným tématem, tak překrýváním obrazů tématu . Okruh je předběžně stanoven na vývoj demokracie po 48 roce, pražské jaro 68 a dopad činu na vývoj demokracie do budoucna. Samozřejmě je to jen vodící téma bez dalšího zpracování.

Tato část expozice  je samostatná bez velkých nároku na provozovatele se základní tematikou a informací pro návštěvníka pro vstup do místa RD Jana Palacha.

 

Zahrada je  pozemek Památníku  volně zpřístupněn jako veřejný prostor a to s dostatečným kamerovým zabezpečením ale i s možností mechanickým uzavřením řešeným v další fázi, jako je např. shrnovací drátěné rolety typu do stran na slupky rolovacích  mříží z extrudovaného hliníku.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční řešení a nová úprava RD je v zachování stavební obálky objektu a části autentičnosti interiérových prostorů. Nové řešení dispozice je řešeno jako bezbariérové a je třeba uzpůsobit stávající ponechaný stav  s vyrovnáním se rozdílu. Nyní  jde cca 80 cm vyšším než navrhovaný stav. Po prozkoumání  stavebního stavu bude navržení statické zabezpečení navrhovaného do bouraného stavu pro novou dispozici a vlastní expozici. Ta bude tvořena samonosnou skořepinou zělbet. konstrukcí typu  provzdušněným drátobetonem  (vláknobeton) v kombinaci s výstuží. želbet. Konstrukce vlastní expozice bude ztužujícím prvkem ponechané částí interiéru patera a konstrukce krovu.

Novostavba bude konstrukčně provedena jako samostatný konstrukční celek jako želbet. skořepina typu provzdušněný drátkobeton  (vláknobeton) v kombinaci s výstuží.  V konstrukční variantě je možné hledat i jinou variantu např. použití vylehčených materiálů nebo použití částečné prefabrikace.

Obě části nové podoby Památníku budou samostatně k sobě dilatovány.

 

OSTATNÍ PROSTORY:

Prostory mimo Památníku je nástupní prostor nového chodníku s nájezdem pro vozíčkáře.

Vytvoření  parkovacích míst na veřejné komunikaci ve formě zálivu nebo jen vyznačením .

 Dále pak revitalizace koryta navazující části potoka  s nižší zelení. Na západním cípu pozemku je možné zvážit opravu původního plotu s brankou  a vytvořit tak místo k sezení.

Project name

Palach Memorial

Location

Všetaty / Czech

Year

2015

Status

Competition